Докторска дисертација Сања Анђелковић (28.10.2022.)

 

Докторска дисертација Ивана Јовановић (18.10.2022.)

 

Докторска дисертација Весна Миленковић (11.10.2022.)

 

Докторска дисертација Вук Секач (6.6.2022.)

 

Докторска дисертација Зорица Гајтановић (1.4.2022.)

Извештај о научној заснованости теме докторске дисертације Биљана Алавања (10.11.2021.)

Докторска дисертација Ненад Милинковић (01. 09. 2021.)

Извештај о научној заснованости теме докторске дисертације Александар Игњатовић (17.6.2021.)

Извештај о оцени урађене докторске дисертације Елвира Ковач (14.12.2020.)

Извештај о научној заснованости теме докторске дисертације Милан Миликић (3.7.2020.)

Извештај о научној заснованости теме докторске дисертације Зорица Гајтановић (31.1.2020.)

Извештај о научној заснованости теме докторске дисертације Ненад Милинковић (13.8.2021.)

Извештај о научној заснованости теме докторске дисертације Сања Анђелковић (20.12.2019.)

Извештај о научној заснованости теме докторске дисертације Вук Секач (23.10.2019.)

Извештај о научној заснованости теме докторске дисертације Зоран Божовић (28.6.2018.)

Извештај о оцени докторске дисертације Веселин Булатовић (3.5.2018.)

Извештај о научној заснованости теме докторске дисертације Снежане Лакете (19.2.2018.)

Извештај о научној заснованости теме докторске дисертације Бојане Удовичић (13.12.2017.)

Извештај о научној заснованости теме докторске дисертације Јелене  Жунић Цицварић (1.11.2017.)

Извештај о научној заснованости теме докторске дисертације Елвире Ковач (1.12.2017.)

Снежана Лакета

Извештаји о одбрани докторских дисертација: