Еразмус+

Еразмус+ је програм Европске уније који омогућује високошколским установама да учествују у пројектима мобилности и шаљу студенте и запослене у друге европске земље или у пројектима међународне сарадње.

У оквиру КА1 пројеката мобилности, установе имају могућност да пошаљу своје студенте и запослене на краће или дуже периоде учења, усавршавања или обављања радне праксе у неку од програмских земаља или да организују различите активности долазних мобилности за партнерске институције. За студенте и запослене у установама високог образовања доступни су пројекти физичке, као и комбиноване (blended) мобилности са циљем унапређивања квалитета наставе, европске димензије у настави и доприноса Европском образовном простору.

 

МОБИЛНОСТ СТУДЕНАТА

Студенти могу да иду на мобилности из свих области и са свих нивоа студија (основне, мастер и докторске студије).

Могућности за спровођење студентских мобилности су:

  • мобилности ради студирања;
  • мобилности ради обављања радне праксе;
  • комбиноване мобилности ради студирања и обављања радне праксе;
  • докторске мобилности ради студирања или обављања радне праксе;
  • комбиновани интензивни програми.

 

МОБИЛНОСТ ЗАПОСЛЕНИХ

Пројекти мобилности у високом образовању подржавају и мобилност наставног и ненаставног особља, у циљу њиховог даљег професионалног развоја.

Мобилности запослених могу се реализовати у циљу:

  • извођења наставе;
  • усавршавања.