Month: January 2022

проф. др Горан Шекељић

Име, средње слово, презиме: Горан В. Шекељић Датум рођења: 23. 01. 1964. Звање: Редовни професор Ужа научна, односно уметничка област: Теорија и методика физичког васпитања, спорта и рекреације Катедра: Физичко васпитање и спорт Кабинет: 26 e-mail: sekeljic@pfu.kg.ac.rs Биографија Библиографија

проф. др Данијела Василијевић

Име, средње слово, презиме: Данијела Н. Василијевић Датум рођења: 12.10.1974. Звање: редовни професор Ужа научна, односно уметничка област: педагогија Катедра: Катедра за педагошке и психолошке науке, Катедра за методике Кабинет: 26 e-mail: d.vasilijevic@sbb.rs Биографија Библиографија

проф. мр Бранко Поповић

Име, средње слово, презиме: Бранко Ј. Поповић Датум рођења: 04. 07. 1959. Звање: Редовни професор Ужа научна, односно уметничка област: Драмска уметност Катедра: Катедра за академске општеобразовне предмете Кабинет: 35/3 e-mail: popovic@pfu.kg.ac.rs Биографија Библиографија

проф. др Јелена Стаматовић

Име, средње слово, презиме: Јелена Д. Стаматовић Датум рођења: 22.04.1968. Звање: Редовни професор Ужа научна, односно уметничка област: Општа педагогија Катедра: Катедра за педагошко-психолошке науке Кабинет: 36 e-mail: jstamatovic@pfu.kg.ac.rs Биографија Библиографија

проф. др Сања Маричић

Име, средње слово, презиме: Сања М. Маричић Датум рођења: 29. 07. 1974. године Звање: Редовни професор Ужа научна, односно уметничка област: Методика наставе математике Катедра: Катедра за методике Кабинет: Број 35 e-mail: sanjamaricic10@gmail.com, maricic@pfu.kg.ac.rs Биографија Библиографија

проф. др Снежана Маринковић

 Име, средње слово, презиме: Снежана С. Маринковић Датум рођења: 21.11.1963. Звање: Редовни професор Ужа научна, односно уметничка област: Педагогија, дидактика, методике Катедра: Педагошке и психолошке науке Кабинет: – e-mail: marinkovic@pfu.kg.ac.rs Биографија Библиографија