Month: January 2022

Наташа Николић

Име, средње слово, презиме: Наташа М. Николић Датум рођења: 06.04.1991. Звање: Асистент Ужа научна, односно уметничка област: Педагогија Катедра: Катедра за педагошке и психолошке науке Кабинет: 26 e-mail: natasa.nikolic0604@gmail.com Биографија Библиографија

Александар Митровић

Име, средње слово, презиме: Александар Ј. Митровић Датум рођења: 31.07.1990. Звање: асистент Ужа научна, односно уметничка област: Методика наставе ликовне културе Катедра: Методике Кабинет: Бр. 20 e-mail: mitrovicart@gmail.com Биографија Библиографија

Слађана Луковић

Име, средње слово, презиме: Слађана Р. Луковић Датум рођења: 27.01.1986. Звање: асистент Ужа научна, односно уметничка област: Општа психологија Катедра: Катедра за педагошке и психолошке науке Кабинет: К25 e-mail: lukovic@pfu.kg.ac.rs sladjana.lukovic7@gmail.com Биографија Библиографија

доц. др Александра Бјелић

Име, средње слово, презиме: Александра П. Бјелић Датум рођења: 16.09.1987. Звање: доцент Ужа научна, односно уметничка област: Књижевност са методиком Катедра: Катедра за језике и књижевност Кабинет:          e-mail: aleksandra.bjelic@gmail.com Биографија Библиографија

доц. др Ненад Милинковић

Име, средње слово, презиме: Ненад С. Милинковић Датум рођења: 10. 08. 1984. Звање: Доцент Ужа научна, односно уметничка област: Методика наставе математике Катедра: Катедра за методике Кабинет: 35 e-mail: milinkovic.nenad84@gmail.com, milinkovic@pfu.kg.ac.rs Биографија Библиографија

Др Мирјана Чутовић

Име, средње слово, презиме: Мирјана М. Чутовић Датум рођења: 23. 11. 1972. Звање: Асистент са докторатом Ужа научна, односно уметничка област: Методика наставе српског језика и књижевности Катедра: Катедра за методике Кабинет:          e-mail: mirjana.cutovic3@gmail.com cutovic@pfu.kg.ac.rs Биографија Библиографија

доц. др Радивоје Радаковић

Име, средње слово, презиме: Радивоје Ж. Радаковић Датум рођења: 20.05.1973. Звање: Доцент Ужа научна, односно уметничка област: Физичко васпитање и спорт; Теорија и методика физичког васпитања, спорта и рекреације Катедра: Физичко васпитање и спорт Кабинет:          e-mail: dididisport@yahoo.com Биографија Библиографија

доц. др Марина Семиз

Име, средње слово, презиме: Марина Ж. Семиз Датум рођења: 29.08.1986. Звање: доцент Ужа научна, односно уметничка област: Педагогија Катедра: Катедра за педагошке и психолошке науке Кабинет: 26 e-mail: semizmarina@pfu.kg.ac.rs Биографија Библиографија

доц. др Марија Танасковић

Име, средње слово, презиме: Марија К. Танасковић Датум рођења: 30.03.1986. Звање: доцент Ужа научна, односно уметничка област: Методика наставе музичке културе и музичког васпитања Катедра: Методика наставе Кабинет: 28 e-mail: zmajaaa@gmail.com Биографија Библиографија

проф. др Слободан Павловић

Име, средње слово, презиме: Слободан Љ. Павловић Датум рођења: 21.05.1984. Звање: Ванредни професор Ужа научна, односно уметничка област: Теорија и методика физичког васпитања, спорта и рекреације Катедра: Методике Кабинет: Бр: 26 e-mail: slobodan.b.pavlovic@gmail.com Биографија Библиографија