Доценти

доц. др Бранка Арсовић

Име, средње слово, презиме: Бранка Б. Арсовић Датум рођења: 04.08.1972. Звање: доцент Ужа научна, односно уметничка област: Информационе технологије Катедра: Математика и информатика Кабинет: 14 и 24 e-mail: branka.arsovic@pfu.edu.rs , arsovic@sbb.rs, arsovic@pfu.kg.ac.rs Биографија Библиографија

доц. др Александра Бјелић

Име, средње слово, презиме: Александра П. Бјелић Датум рођења: 16.09.1987. Звање: доцент Ужа научна, односно уметничка област: Књижевност са методиком Катедра: Катедра за језике и књижевност Кабинет:          e-mail: aleksandra.bjelic@gmail.com Биографија Библиографија

доц. др Ненад Милинковић

Име, средње слово, презиме: Ненад С. Милинковић Датум рођења: 10. 08. 1984. Звање: Доцент Ужа научна, односно уметничка област: Методика наставе математике Катедра: Катедра за методике Кабинет: 35 e-mail: milinkovic.nenad84@gmail.com, milinkovic@pfu.kg.ac.rs Биографија Библиографија

доц. др Радивоје Радаковић

Име, средње слово, презиме: Радивоје Ж. Радаковић Датум рођења: 20.05.1973. Звање: Доцент Ужа научна, односно уметничка област: Физичко васпитање и спорт; Теорија и методика физичког васпитања, спорта и рекреације Катедра: Физичко васпитање и спорт Кабинет:          e-mail: dididisport@yahoo.com Биографија Библиографија

доц. др Марина Семиз

Име, средње слово, презиме: Марина Ж. Семиз Датум рођења: 29.08.1986. Звање: доцент Ужа научна, односно уметничка област: Педагогија Катедра: Катедра за педагошке и психолошке науке Кабинет: 26 e-mail: semizmarina@pfu.kg.ac.rs Биографија Библиографија

доц. др Марија Танасковић

Име, средње слово, презиме: Марија К. Танасковић Датум рођења: 30.03.1986. Звање: доцент Ужа научна, односно уметничка област: Методика наставе музичке културе и музичког васпитања Катедра: Методика наставе Кабинет: 28 e-mail: zmajaaa@gmail.com Биографија Библиографија

доц. др Кристинка Селаковић

Име, средње слово, презиме: Кристинка И. Селаковић Датум рођења: 30. 05. 1967. Звање: доцент Ужа научна, односно уметничка област: Методика наставе ликовне културе Катедра: Методика наставе Кабинет: 20 e-mail: selakovick@gmail.com Биографија Библиографија

доц. др Оливера Марковић

Име, средње слово, презиме: Оливера Р. Марковић Датум рођења: 22.07.1969. Звање: доцент Ужа научна, односно уметничка област: Математика са методиком наставе Катедра: Математика и информатика Кабинет: 25 e-mail: markovic@pfu.kg.ac.rs Биографија Библиографија