Асистенти

Маја Ћалић

Име, средње слово, презиме: Маја Р. Ћалић Датум рођења: 25.02.1980. Звање: асистент Ужа научна, односно уметничка област:   Методика наставе музичке културе Катедра: Катедра за методике Кабинет:  28 e-mail: maja.zlatibor@gmail.com Биографија Библиографија

Ђурђа Максимовић

Име, средње слово, презиме: Ђурђа С. Максимовић Датум рођења: 07.05.1995. Звање: асистент Ужа научна, односно уметничка област:   Педагогија Катедра: Катедраза педагошке и психолошке науке Кабинет:  34  e-mail: petrovicdjurdja7@gmail.com Биографија Библиографија

Бранка Спасић

Име, средње слово, презиме: Бранка П. Спасић Датум рођења: 4. 11. 1998. Звање: Асистент Ужа научна, односно уметничка област: Општа педагогија, Специјална педагогија Катедра: Катедра за педагошке и психолошке науке Кабинет: 26, 35 e-mail: spasic.brankaa@gmail.com Биографија Библиографија

Марија Брковић

Име, средње слово, презиме:  Марија Б. Брковић Датум рођења: 9. 6. 1997. Звање: Сарадник у настави Ужа научна, односно уметничка област: Методика наставе математике Катедра: Катедра за методике Кабинет: 35 e-mail: marija.brkovic7@gmail.com Биографија Библиографија

Горица Томић

Име, средње слово, презиме: Горица Р. Томић Датум рођења: 30.03.1988. Звање: наставник страног језика Ужа научна, односно уметничка област: Енглески језик Катедра: Катедра за језике и књижевности Кабинет: 25 e-mail: tomic@pfu.kg.ac.rs Биографија Библиографија

Наташа Николић

Име, средње слово, презиме: Наташа М. Николић Датум рођења: 06.04.1991. Звање: Асистент Ужа научна, односно уметничка област: Педагогија Катедра: Катедра за педагошке и психолошке науке Кабинет: 26 e-mail: natasa.nikolic0604@gmail.com Биографија Библиографија

Александар Митровић

Име, средње слово, презиме: Александар Ј. Митровић Датум рођења: 31.07.1990. Звање: асистент Ужа научна, односно уметничка област: Методика наставе ликовне културе Катедра: Методике Кабинет: Бр. 20 e-mail: mitrovicart@gmail.com Биографија Библиографија

Слађана Луковић

Име, средње слово, презиме: Слађана Р. Луковић Датум рођења: 27.01.1986. Звање: асистент Ужа научна, односно уметничка област: Општа психологија Катедра: Катедра за педагошке и психолошке науке Кабинет: К25 e-mail: lukovic@pfu.kg.ac.rs sladjana.lukovic7@gmail.com Биографија Библиографија

Др Мирјана Чутовић

Име, средње слово, презиме: Мирјана М. Чутовић Датум рођења: 23. 11. 1972. Звање: Асистент са докторатом Ужа научна, односно уметничка област: Методика наставе српског језика и књижевности Катедра: Катедра за методике Кабинет:          e-mail: mirjana.cutovic3@gmail.com cutovic@pfu.kg.ac.rs Биографија Библиографија