Асистенти

Марија Брковић

Име, средње слово, презиме:  Марија Б. Брковић Датум рођења: 9. 6. 1997. Звање: Сарадник у настави Ужа научна, односно уметничка област: Методика наставе математике Катедра: Катедра за методике Кабинет: 35 e-mail: marija.brkovic7@gmail.com Биографија Библиографија

Горица Томић

Име, средње слово, презиме: Горица Р. Томић Датум рођења: 30.03.1988. Звање: наставник страног језика Ужа научна, односно уметничка област: Енглески језик Катедра: Катедра за језике и књижевности Кабинет: 25 e-mail: tomic@pfu.kg.ac.rs Биографија Библиографија

Наташа Николић

Име, средње слово, презиме: Наташа М. Николић Датум рођења: 06.04.1991. Звање: Асистент Ужа научна, односно уметничка област: Педагогија Катедра: Катедра за педагошке и психолошке науке Кабинет: 26 e-mail: natasa.nikolic0604@gmail.com Биографија Библиографија

Александар Митровић

Име, средње слово, презиме: Александар Ј. Митровић Датум рођења: 31.07.1990. Звање: асистент Ужа научна, односно уметничка област: Методика наставе ликовне културе Катедра: Методике Кабинет: Бр. 20 e-mail: mitrovicart@gmail.com Биографија Библиографија

Слађана Луковић

Име, средње слово, презиме: Слађана Р. Луковић Датум рођења: 27.01.1986. Звање: асистент Ужа научна, односно уметничка област: Општа психологија Катедра: Катедра за педагошке и психолошке науке Кабинет: К25 e-mail: lukovic@pfu.kg.ac.rs sladjana.lukovic7@gmail.com Биографија Библиографија

Др Мирјана Чутовић

Име, средње слово, презиме: Мирјана М. Чутовић Датум рођења: 23. 11. 1972. Звање: Асистент са докторатом Ужа научна, односно уметничка област: Методика наставе српског језика и књижевности Катедра: Катедра за методике Кабинет:          e-mail: mirjana.cutovic3@gmail.com cutovic@pfu.kg.ac.rs Биографија Библиографија