Redovni

проф. др Сања Маричић

Име, средње слово, презиме: Сања М. Маричић Датум рођења: 29. 07. 1974. године Звање: Редовни професор Ужа научна, односно уметничка област: Методика наставе математике Катедра: Катедра за методике Кабинет: Број 35 e-mail: sanjamaricic10@gmail.com, maricic@pfu.kg.ac.rs Биографија Библиографија

проф. др Снежана Маринковић

 Име, средње слово, презиме: Снежана С. Маринковић Датум рођења: 21.11.1963. Звање: Редовни професор Ужа научна, односно уметничка област: Педагогија, дидактика, методике Катедра: Педагошке и психолошке науке Кабинет: – e-mail: marinkovic@pfu.kg.ac.rs Биографија Библиографија