Редовни професор

проф. др Љиљана Костић

Име, средње слово, презиме: Љиљана С. Костић Датум рођења: 24. 08. 1972. Звање: Редовни професор Ужа научна, односно уметничка област: Књижевност са методиком наставе Катедра: Катедра за језике и књижевност Кабинет:          e-mail: ljkostic972@gmail.com; kostic@pfu.kg.ac.rsRe Биографија Библиографија

проф. др Мирјана Стакић

Име, средње слово, презиме: Мирјана М. Стакић Датум рођења: 29. 06. 1973. Звање: Редовни професор Ужа научна, односно уметничка област: Српски језик са методиком наставе Катедра: Катедра за језике и књижевност Кабинет: Број e-mail: mirjanastakic073@gmail.com Биографија Библиографија

проф. др Јасна Максимовић

Име, средње слово, презиме: Јасна М. Максимовић Датум рођења: 26.08.1965. Звање: Редовни професор Ужа научна, односно уметничка област: Специјална педагогија Катедра: Катедра за методике Кабинет:          e-mail: jasnamaximovic@gmail.com Биографија Библиографија

проф. др Данијела Судзиловски

Име, средње слово, презиме: Данијела М. Судзиловски Датум рођења: 14. 09. 1963. Звање: Редовни професор Ужа научна, односно уметничка област: Методика наставе музичке културе Катедра: Катедра за методике Кабинет: бр. 28 e-mail: sudzilovski@pfu.kg.ac.rs  Биографија Библиографија

проф. др Далиборка Пурић

Име, средње слово, презиме: Далиборка С. Пурић Датум рођења: 22. 03. 1975. Звање: Редовни професор Ужа научна, односно уметничка област: Методика наставе српског језика и књижевности Катедра: Катедра за методике Кабинет:          e-mail: daliborka.puric@gmail.com puric@pfu.kg.ac.rs Биографија Библиографија

проф. др Лидија Златић

Име, средње слово, презиме: Лидија Ђ. Златић Датум рођења: 15.08.1965 Звање: Редовни професор Ужа научна, односно уметничка област: Општа психологија Катедра: Катедра за психологију и педагогију Кабинет: Кабинет за психологију e-mail: lzlatic@ptt.rs  Биографија Библиографија

проф. др Жана Бојовић

Име, средње слово, презиме: Жана П. Бојовић Датум рођења: 13.04.1966. Звање: Редовни професор Ужа научна, односно уметничка област: Педагогија Катедра: Катедра за педагошко-психолошке науке Кабинет: Бр. 26. e-mail: bojovic@pfu.kg.ac.rs Биографија Библиографија

проф. др Горан Шекељић

Име, средње слово, презиме: Горан В. Шекељић Датум рођења: 23. 01. 1964. Звање: Редовни професор Ужа научна, односно уметничка област: Теорија и методика физичког васпитања, спорта и рекреације Катедра: Физичко васпитање и спорт Кабинет: 26 e-mail: sekeljic@pfu.kg.ac.rs Биографија Библиографија

проф. др Данијела Василијевић

Име, средње слово, презиме: Данијела Н. Василијевић Датум рођења: 12.10.1974. Звање: редовни професор Ужа научна, односно уметничка област: педагогија Катедра: Катедра за педагошке и психолошке науке, Катедра за методике Кабинет: 26 e-mail: d.vasilijevic@sbb.rs Биографија Библиографија

проф. мр Бранко Поповић

Име, средње слово, презиме: Бранко Ј. Поповић Датум рођења: 04. 07. 1959. Звање: Редовни професор Ужа научна, односно уметничка област: Драмска уметност Катедра: Катедра за академске општеобразовне предмете Кабинет: 35/3 e-mail: popovic@pfu.kg.ac.rs Биографија Библиографија