Ванредни професор

проф. др Љиљана Костић

Име, средње слово, презиме: Љиљана С. Костић Датум рођења: 24. 08. 1972. Звање: Ванредни професор Ужа научна, односно уметничка област: Књижевност са методиком наставе Катедра: Катедра за језике и књижевност Кабинет:          e-mail: ljkostic972@gmail.com; kostic@pfu.kg.ac.rs Биографија Библиографија

проф. др Слободан Павловић

Име, средње слово, презиме: Слободан Љ. Павловић Датум рођења: 21.05.1984. Звање: Ванредни професор Ужа научна, односно уметничка област: Теорија и методика физичког васпитања, спорта и рекреације Катедра: Методике Кабинет: Бр: 26 e-mail: slobodan.b.pavlovic@gmail.com Биографија Библиографија

проф. др Јован Марковић

Име, средње слово, презиме: Jован М. Марковић Датум рођења: 08.02.1972. Звање: Ванредни професор Ужа научна, односно уметничка област: Методика наставе физичког васпитања Катедра: Катедра за методике Кабинет: 26 e-mail: jovo.markovic.72@gmail.com Биографија Библиографија

проф. др Светлана Терзић

Име, средње слово, презиме: Светлана В. Терзић Датум рођења: 29. 04. 1956. Звање: Ванредни професор Ужа научна, односно уметничка област: Страни језик (руски) Катедра: за језике и књижевност Кабинет:   25       e-mail: terzic@pfu.kg.ac.rs Биографија Библиографија

проф. др Мирјана Стакић

Име, средње слово, презиме: Мирјана М. Стакић Датум рођења: 29. 06. 1973. Звање: ванредни професор Ужа научна, односно уметничка област: Српски језик са методиком наставе Катедра: Катедра за језике и књижевност Кабинет: Број e-mail: mirjanastakic073@gmail.com Биографија Библиографија

проф. др Миломир Ерић

Име, средње слово, презиме: Миломир Д. Ерић Датум рођења: 14.08.1963. Звање: ванредни професор Ужа научна, односно уметничка област: Филозофија Катедра: Академски и општеобразовни предмети Кабинет:          e-mail: eric@pfu.kg.ac.rs   Биографија Библиографија

проф. др Јасна Максимовић

Име, средње слово, презиме: Јасна М. Максимовић Датум рођења: 26.08.1965. Звање: Ванредни професор Ужа научна, односно уметничка област: Специјална педагогија Катедра: Катедра за методике Кабинет:          e-mail: jasnamaximovic@gmail.com Биографија Библиографија

проф. др Данијела Судзиловски

Име, средње слово, презиме: Данијела М. Судзиловски Датум рођења: 14. 09. 1963. Звање: Ванредни професор Ужа научна, односно уметничка област: Методика наставе музичке културе Катедра: Катедра за методике Кабинет: бр. 28 e-mail: sudzilovski@pfu.kg.ac.rs    Биографија Библиографија

проф. др Далиборка Пурић

Име, средње слово, презиме: Далиборка С. Пурић Датум рођења: 22. 03. 1975. Звање: Ванредни професор Ужа научна, односно уметничка област: Методика наставе српског језика и књижевности Катедра: Катедра за методике Кабинет:          e-mail: daliborka.puric@gmail.com puric@pfu.kg.ac.rs Биографија Библиографија

проф. др Јелена Стаматовић

Име, средње слово, презиме: Јелена Д. Стаматовић Датум рођења: 22.04.1968. Звање: Ванредни професор Ужа научна, односно уметничка област: Општа педагогија Катедра: Катедра за педагошко-психолошке науке Кабинет: 36 e-mail: jstamatovic@pfu.kg.ac.rs Биографија Библиографија