проф. др Снежана Маринковић

 Име, средње слово, презиме: Снежана С. Маринковић

Датум рођења: 21.11.1963.

Звање: Редовни професор

Ужа научна, односно уметничка област: Педагогија, дидактика, методике

Катедра: Педагошке и психолошке науке

Кабинет:

e-mail: marinkovic@pfu.kg.ac.rs