Слађана Луковић

Име, средње слово, презиме: Слађана Р. Луковић

Датум рођења: 27.01.1986.

Звање: асистент

Ужа научна, односно уметничка област: Општа психологија

Катедра: Катедра за педагошке и психолошке науке

Кабинет: К25

e-mail: lukovic@pfu.kg.ac.rs

sladjana.lukovic7@gmail.com