проф. мр Бранко Поповић

Име, средње слово, презиме: Бранко Ј. Поповић

Датум рођења: 04. 07. 1959.

Звање: Редовни професор

Ужа научна, односно уметничка област: Драмска уметност

Катедра: Катедра за академске општеобразовне предмете

Кабинет: 35/3

e-mail: popovic@pfu.kg.ac.rs