Предавање проф. др Славољуба Узуновића

Проф. др Славољуб Узуновић, редовни професор Факултета спорта и физичког васпитања у Нишу, дана 22. марта 2022. године, као гостујући професор, одржао је предавање студентима 3. године студијског смера: Васпитач у оквиру студијског предмета Плесне активности на тему РИТАМ (Биолошки ритмови. Ритам у поезији. Ритам у музици. Акценти. Ритмичке поделе. Метричко-ритмичке вежбе. Полиритмија.)