доц. др Ненад Милинковић

Име, средње слово, презиме: Ненад С. Милинковић

Датум рођења: 10. 08. 1984.

Звање: Доцент

Ужа научна, односно уметничка област: Методика наставе математике

Катедра: Катедра за методике

Кабинет: 35

e-mail: milinkovic.nenad84@gmail.com, milinkovic@pfu.kg.ac.rs