Др Мирјана Чутовић

Име, средње слово, презиме: Мирјана М. Чутовић

Датум рођења: 23. 11. 1972.

Звање: Асистент са докторатом

Ужа научна, односно уметничка област: Методика наставе српског језика и књижевности

Катедра: Катедра за методике

Кабинет:         

e-mail: mirjana.cutovic3@gmail.com cutovic@pfu.kg.ac.rs