Зборник радова Педагошког факултета у Ужицу је научни академски часопис са рецензијом. У часопису су заступљене теме наука и научних дисциплина које обрађују и проучавају васпитање, образовање и наставу у области предшколског васпитања, основношколског и средњошколског образовања и васпитања као и универзитетског и целоживотног образовања и тиме дају допринос унапређивању и развоју тих процеса. У часопису се објављују научни чланци (изворни научни чланци, прегледни научни чланци), кратки научни чланци и стручни чланци.

Часопис има традицију дугу више од две деценије.

Часопис излази једном годишње.

Сајт часописа: https://zbornikradova.pfu.kg.ac.rs/