доц. др Марина Семиз

Име, средње слово, презиме: Марина Ж. Семиз

Датум рођења: 29.08.1986.

Звање: доцент

Ужа научна, односно уметничка област: Педагогија

Катедра: Катедра за педагошке и психолошке науке

Кабинет: 26

e-mail: semizmarina@pfu.kg.ac.rs