Име, средње слово, презиме: Горица Р. Томић

Датум рођења: 30.03.1988.

Звање: наставник страног језика

Ужа научна, односно уметничка област: Енглески језик

Катедра: Катедра за језике и књижевности

Кабинет: 25

e-mail: tomic@pfu.kg.ac.rs