доц. др Александра Бјелић

Име, средње слово, презиме: Александра П. Бјелић

Датум рођења: 16.09.1987.

Звање: доцент

Ужа научна, односно уметничка област: Књижевност са методиком

Катедра: Катедра за језике и књижевност

Кабинет:         

e-mail: aleksandra.bjelic@gmail.com