САВРЕМЕНО ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ – ТЕНДЕНЦИЈЕ, ИЗАЗОВИ И МОГУЋНОСТИ

Ужице, 20. октобар 2023. године, са почетком у 10.00 часова

Суорганизатори скупа: Универзитет на Приморском, Педагошкифакултет у Копру (Словенија);  Универзитет „Констанстин филозоф” у Нитри, Педагошки факултет (Словачка); Свеучилиште у Загребу, Учитељски факултет (Хрватска)

Циљ овог научног скупа је презентовање, размена знања, идеја и резултата теоријских и емпиријских проучавања научника, истраживача и практичара из земље и иностранства који се баве проблематиком предшколског васпитања и образовања у различитим контекстима и оквирима. Позивом за учешће на овом скупу очекујемо отварање широког простора за разноврсне приступе предшколском васпитању и образовању и нове видике и правце усмерене на стање, али и будући развој ове области као изазове за нова проучавања и истраживања теорије и праксе.

Програмски одбор скупа:

 • Проф. др Соња Грофчикова, Универзитет „Констанстин филозоф” у Нитри, Педагошки факултет (Словачка);
 • Проф.др Мара Цотич, Универзитет на Приморском, Педагошки факултет у Копру (Словенија);
 • Проф. др Синиша Опић, Свеучилиште у Загребу, Учитељски факултет (Хрватска)
 • Проф. др Јелена Стаматовић, Универзитет у Крагујвцу, Педагошки факултет у Ужицу (Србија)

Организациони одбор скупа:

 • Проф.др Данијела Судзиоловски, Универзитет у Крагујвцу, Педагошки факултет у Ужицу
 • Проф. др Слободан Павловић, Универзитет у Крагујвцу, Педагошки факултет у Ужицу
 • Доц. др Марина Семиз, Универзитет у Крагујвцу, Педагошки факултет у Ужицу
 • Горица Томић, Универзитет у Крагујвцу, Педагошки факултет у Ужицу
 • Марија Брковић, Универзитет у Крагујвцу, Педагошки факултет у Ужицу
 • Катарина Остојић, Универзитет у Крагујвцу, Педагошки факултет у Ужицу

Тематски оквир скупа:

 • Предшколско васпитање и образовање и изазови савременог доба
 • Концепти, савремене идеје и приступи детињству у резличитим временским и друштвеним контекстима
 • Рефлексије друштвених оквира и промена на предшколско васпитање и образовање
 • Методички  оквири и приступи у предшколском васпитању и образовању
 • Развој деце предшколског узраста
 • Језик и комуникација деце предшколског узраста
 • Књижевност за децу у предшколском васпитању и образовању
 • Уметност и дете предшколског узраста
 • Физичке активности и спорт деце предшколског узраста
 • Професионални идентитет, развој и компетенције савременог васпитача
 • Инклузија у предшколском васпитању и образовању
 • Породица и предшколско васпитање и образовање

Упутство за писање рада (линк);  Instructions for autors (link)

Котизација за учешће на скупу износи за учеснике из Србије 6.000 РСД по аутору, а за ауторе из иностранства 50 еура по аутору.

Котизацију уплатити на рачун Педагошког факултета у Ужицу, број 840-1378666-16, позив за број НС 10/2023.

ВАЖНИ ДАТУМИ:

 • Пријава теме са резимеом до 20.03.2023.
 • Рад у целости   дo 3.05.2023.
 • Повратна инфомација о прихватању рада до 1.09.2023.
 • Уплата котизације до 15.09.2023