Међународни научни скуп: Наука и образовање-изазови и перспективе (21. 10. 2022.)