Понедељак 21. март 2022. године је ненаставни дан због обележавања Дана Факултета.