Ђурђа Максимовић

Име, средње слово, презиме: Ђурђа С. Максимовић

Датум рођења: 07.05.1995.

Звање: асистент

Ужа научна, односно уметничка област:   Педагогија

Катедра: Катедра
за педагошке и психолошке науке

Кабинет:  34 

e-mail: petrovicdjurdja7@gmail.com