На Педагошком факултету у Ужицу одржана је седница Сената Универзитета у Крагујевцу.