На Педагошком факултету у Ужицу, Унверзитета у Крагујевцу одржан је Међународни научни скуп Наука, настава, учење, у петак 25.10.2019. године. Скуп је организован у оквиру пројекта Настава и учење: проблеми, циљеви и перспективе, који подржава Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Суорганизатори скупа су Универзитет у Приморској, Педагошки факултет у Копру (Словенија); Универзитет„Константин Филозоф”, Нитра (Словачка); Универзитет „Jan Evangelista Purkyne”, Усти над Лабем (Чешка Република). На скупу је презентовано 36 радова, било је 55 учесника из Србије, Републике Српске, Пољске, Словачке, Бугарске и Словеније.

 • Закључци са скупа
 • Зборник радова Наука, настава, учење -проблеми и перспективе-

На Педагошком факултету у Ужицу, Универзитета у Крагујевцу одржан је Међународни научни скуп Језик, култура, образовање, у петак 2.11.2018. године. Суорганизатори скупа су: Универзитет на Приморскем, Педагошки факултет у Копру, Словенија, Универзитет Константин Филозоф из Нитре, Словачка и Универзитет Јан Евангелиста Усти над Лабем, Чешка Република.      Пленарна предавања на скупу су изложили: проф.др Рајна Драгићевић са  Филолошког факултета у Београду, доц. др Миломир Ерић са Педагошког факултета у Ужицу, др Јелена Павловић са Института за педагошка истраживања у Београду и Сара Маринч са Педагошког факултета из Копра. Други део скупа се реализовао кроз четири тематске секције: Језик у образовном контексту, Културолошки обрасци у систему образовања и васпитања, Савремени приступи развоју и учењу на предшколском узрасту и Савремени приступи образовању и васпитању у школском контексту.

Основни закључци скупа су усмерени на неколико главних питања која указују на потребу:  да се развијају и подржавају компетенције наставника за успешно креирање културолошки осетљиве наставе као услова за рад у инклузивно оријентисаном окружењу; да се развијају и обогаћују интердисциплинарни курикулуми предшколског васпитања; да се развијају и подржавају рефлексивни приступи у образовно-васпитним процесима, као и ослањање на савремене дидактичке парадигме у наставном процесу; да се систематски развијају механизми за подршку наставницима у стандардизацији образовања и примени ИЦТ у процесу образовања и васпитања и професионалног развоја наставника, као и креирање нових приступа у сарадњи породице и школе.

У оквиру реализације скупа штампана је монографија у којој се налазе радови са скупа. Монографија садржи 52 рада и представља део резултата остварених у оквиру научно-истраживачког пројекта Настава и учење: проблеми, циљеви и перспективе, који подржава Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

 • Закључци са скупа
 • Позивно писмо
 • Тема-подтеме
 • Зборник радова Језик, култура, образовање

Научни скуп „Књижевно дело Љубивоја Ршумовића“ одржан је нашем факултету 28. септембра. Њиме су повезана два значајна јубилеја српског књижевника: прошлогодишњи – шест деценија богатог књижевног рада – и предстојећи – осамдесет година живота (2019. године).

Учешће на скупу узела су 34 аутора са 29 радова, тематски подељених у три секције – језичку, књижевну и педагошко-методичку. У овим радовима осветљен је Ршумовићев жанровски разнолик опус – не само поезија, већ и његови драмски и прозни текстови. Такође, Љубивоје Ршумовић је посматран у нешто ширем контексту, не само као песник за децу, већ и као стваралац који је оставио значајног трага и на другим пољима, створивши особен, препознатљив и јединствен стилски израз. Будући да је домаћин Педагошки факултет, један немали број радова посматрао је Ршумовићеве књижевне текстове као предложак за реализацију образовних и васпитних циљева.

Овај скуп био је повод и за израду библиографије радова Љубивоја Ршумовића, од прве објављене песме у Вестима 1957. године до данас,чиме ће се још јасније стећи увид у богатство опуса овог књижевника. Аутор библиографије је др Татјана Богојевић из Библиотеке Матице српске из Новог Сада.

У оквиру пратећег програма скупа отворена је изложба фотографија Љубивоја Ршумовића, под називом „Људи које срећом срећем“.

 • Закључци са скупа
 • Позивно писмо
 • Тема-подтеме
 • Књига резимеа Књижевно дело Љубивоја Ршумовића

Међународни научни скуп под називом “Културно-потпорна средства у функцији наставе и учења” одржан 3. новембра 2017. године на Факултету (у оквиру Пројекта “Настава и учење – проблеми, циљеви, перспективе”), бр. 179026 који се финансира код Министарства за просвету, науку и технолошки развој Републике Србије. Поводом научног скупа објављена је монографија “Културно-потпорна средства у функцији наставе и учења” која садржи 33 радова.    

 • Позивно писмо
 • Тема-подтеме
 • Зборник радова Културно-потпорна средства у функцији наставе и учења

Међународни научни скуп под називом “Настава и учење – уџбеник у функцији наставе и учења” одржан 4. новембра 2016. године на Факултету (у оквиру Пројекта “Настава и учење – проблеми, циљеви, перспективе”), бр. 179026 који се финансира код Министарства за просвету, науку и технолошки развој Републике Србије. Поводом научног скупа објављена је монографија “Настава и учење – уџбеник у функцији наставе и учења” која садржи 46 радова.    

 • Закључци са скупа.
 • Позивно писмо
 • Тема/подтеме
 • Зборник радова Настава и учење (уџбеник у функцији наставе и учења)

Међународни научни скуп под називом “Настава и учење – евалуација васпитно-образовног рада” одржан 6. новембра 2015. године на Факултету (у оквиру Пројекта “Настава и учење – проблеми, циљеви, перспективе”), бр. 179026 који се финансира код Министарства за просвету, науку и технолошки развој Републике Србије. Поводом научног скупа објављена је монографија “Настава и учење – евалуација васпитно-образовног рада” која садржи 31 рад, то су писана саопштења са скупа чији су учесници из Србије, Словеније, Пољске и Републике Српске. У паузи скупа отворена је изложба слика аутора проф. мр Обрада Јовановића.

Зборник радова Настава и Учење (евалуација васпитно-образовног рада)

Међународни научни скуп под називом “Настава и учење – савремени приступи и перспективе” одржан 7. новембра 2014. године на Факултету (у оквиру Пројекта “Настава и учење – проблеми, циљеви, перспективе”), бр. 179026 који се финансира код Министарства за просвету, науку и технолошки развој Републике Србије. Поводом научног скупа објављена је монографија “Настава и учење – савремени приступи и перспективе” која садржи 61 рад, то су писана саопштења са скупа чији су учесници из Србије, Словеније, Пољске, Македоније и Републике Српске. У паузи скупа отворена је изложба слика аутора Слободана Станића Џингија.

Међународни научни скуп под називом “Настава и учење – квалитет васпитно-образовног процеса” одржан 8. новембра 2013. године на Факултету (у оквиру Пројекта “Настава и учење – проблеми, циљеви, перспективе”), бр. 179026 који се финансира код Министарства за просвету, науку и технолошки развој Републике Србије.

Зборник радова Настава и Учење (квалитет васпитно-образовног процеса)