Пројекат у 2023. години

Министарство науке, технолошког развоја и иновација Републике Србије – институционално финансирање Научноистраживачке институције за 2023. годину (Одлука о финансирању научноистраживачког рада број: 451-03-47/2023-01 од 17.01.2023. године), реализација пројектних активности на Педагошком факултету:

Руководилац пројекта је проф. др Снежана Маринковић.

Учествује 16 истраживача и то 10 истраживача са Педагошког факултета и 5 са других факултета и универзитета и 1 млади истраживач.

Истраживачи на пројекту:

 • др Снежана Маринковић, редовни професор, 
 • др Данијела Василијевић, редовни професор, 
 • др Жана Бојовић, редовни професор,
 • др Горан Шекељић, редовни професор
 • др Лидија Златић, редовни професор,
 • др Сања Маричић, редовни професор,
 • др Јелена Стаматовић, редовни професор,
 • др Далиборка Пурић, редовни професор,
 • др Љиљана Костић, ванредни професор,
 • др Мирјана Стакић, ванредни професор
 • Катарина Остојић, сарадник, млади истраживач

Учесници пројекта са других факултета:

 • Др Драгана Бјекић, редовни професор, Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука у Чачку,
 • Др Јасмина Клеменовић, редовни професор, Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет,
 • Др Александра Шуваковић, ванредни професор, Универзитет у Крагујевцу, ФИЛУМ,
 • Биљана Ђорић, асистент, Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука у Чачку,

Пројекти у 2022. години

Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије – институционално финансирање Научноистраживачке институције за 2022. годину (Одлука о финансирању научноистраживачког рада број: 451-03-68/2022-14 од 17.01.2022. године) Уговор, кроз пројектне активности.

Руководилац пројекта је проф. др Снежана Маринковић.

Учествује 15 истраживача и то 10 истраживача са Педагошког факултета и 5 са других факултета и универзитета.

Истраживачи на пројекту:

 • др Снежана Маринковић, редовни професор,  
 • др Данијела Василијевић, редовни професор,  
 • др Жана Бојовић, редовни професор,
 • др Горан Шекељић, редовни професор
 • др Лидија Златић, редовни професор,
 • др Сања Маричић, редовни професор,
 • Јелена Стаматовић, ванредни професор,
 • др Далиборка Пурић, ванредни професор,
 • др Љиљана Костић, ванредни професор,
 • др Мирјана Стакић, ванредни професор

Учесници пројекта са других факултета:

 • Др Драгана Бјекић, редовни професор, Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука у Чачку,
 • Др Јасмина Клеменовић, редовни професор, Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет,
 • Др Александра Шуваковић, ванредни професор, Универзитет у Крагујевцу, ФИЛУМ,
 • Биљана Ђорић, асистент, Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука у Чачку,
 • Милан Комненовић, сарадник, млади истраживач

Пројекат Инклузивно образовање у дигиталном окружењу (ИНОДО) је пројекат  подршке високошколским установама у развоју нових и иновирању постојећих предмета у оквиру акредитованих студијских програма Развој високог образовања уз подршку Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

Трајање пројекта: зимски семестар 2021 и летњи семестар 2022. године

Руководилац пројекта: др Јасна Максимовић, ванредни професор

Учесници у пројекту са Факултета:

 • Др Сања Маричић, редовни професор
 • Др Далиборка Пурић, ванредни професор
 • Др Лидија Златић, редовни професор
 • Др Јелена Стаматовић, ванредни професор
 • Др Мирјана Чутовић, асистент
 • Др Ненад Милинковић, асистент
 • Др Бранка Арсовић

Пројекти у 2021. години

Министарство просвете, науке и технолошког развоја подржава пројекат Педагошког факултета и у току 2021. године (Уговор о реализацији и финансирању НИР у 2021. години број 451-03-9/2021-14 од 14.01.2021.)

Руководилац пројекта је проф. др Снежана Маринковић.

Учествује 15 истраживача и то 10 истраживача са Педагошког факултета и 5 са других факултета и универзитета.

Истраживачи на пројекту:

 • др Снежана Маринковић, редовни професор,  
 • др Данијела Василијевић, редовни професор,  
 • др Жана Бојовић, редовни професор,
 • др Горан Шекељић, редовни професор
 • др Лидија Златић, редовни професор,
 • др Сања Маричић, редовни професор,
 • Јелена Стаматовић, ванредни професор,
 • др Далиборка Пурић, ванредни професор,
 • др Љиљана Костић, ванредни професор,
 • др Мирјана Стакић, ванредни професор

 

Истраживачи на пројекту са других факултета:

 • Др Драгана Бјекић, редовни професор, Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука у Чачку,
 • Др Јасмина Клеменовић, редовни професор, Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет,
 • Др Александра Шуваковић, доцент, Универзитет у Крагујевцу, ФИЛУМ,
 • Биљана Ђорић, асистент, Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука у Чачку,
 • Милан Комненовић, сарадник, млади истраживач

Пројекти у 2020. години

Министарство просвете, науке и технолошког развоја подржава пројекат Педагошког факултета и у току 2020. године (Уговор о реализацији и финансирању НИР у 2020. години број 27 од 27.1.2020., кроз пројектне активности.

Руководилац пројекта је проф. др Снежана Маринковић.

Истраживачи на пројекту:

 • др Снежана Маринковић, редовни професор,  
 • др Данијела Василијевић, редовни професор,  
 • др Жана Бојовић, редовни професор,
 • др Горан Шекељић, редовни професор
 • др Лидија Златић, ванредни професор,
 • др Сања Маричић, ванредни професор,
 • др Јелена Стаматовић, ванредни професор,
 • др Далиборка Пурић, ванредни професор,
 • др Љиљана Костић, ванредни професор,
 • др Мирјана Стакић, ванредни професор

Истраживачи на пројекту са других факултета:

 • Др Драгана Бјекић, редовни професор, Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука у Чачку,
 • Др Јасмина Клеменовић, редовни професор, Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет,
 • Др Александра Шуваковић, доцент, Универзитет у Крагујевцу, ФИЛУМ,
 • Биљана Ђорић, асистент, Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука у Чачку,
 • Милан Комненовић, сарадник, млади истраживач

Пројекат Развијање компетенција учитеља за остваривање наставе на даљину (РАКУНД) , је пројекат  подршке високошколским установама у развоју нових и иновирању постојећих предмета у оквиру акредитованих студијских програма Развој високог образовања уз подршку Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије

Руководилац пројекта: др Сања Маричић, ванредни професор

Трајање пројекта: зимски семестар 2020. и летњи семестар 2021. године

Учесници у пројекту са Факултета:

 • проф. др Далиборка Пурић
 • проф. др Снежана Маринковић
 • проф. др Данијела Судзиловски
 • доц. др Слободан Павловић
 • доц. др Јован Марковић
 • доц. др Кристинка Селаковић
 • проф. др Јасна Максимовић
 • проф. др Јелена Стаматовић
 • др Мирјана Чутовић
 • Ненад Милинковић
 • Марија Ивановић
 • Александар Митровић
 • мр Бранка Арсовић.

Пројекти у 2019. години

У истраживачком циклусу Министарства просвете, науке и технолошког развоја од 2011. до 2019. године финансијски је подржан пројекат  (број 179026) чији је носилац Педагошки факултет у Ужицу под називом:

Пројекат је фокусиран на сагледавање и истраживање квалитета васпитно-образовног процеса и укључује следеће истраживачке задатке: (1) анализа општег положаја образовања у друштву и разматрање могућности за промену, као и поглед на образовање као развојни ресурс; (2) повезивање и разматрање односа између образовне политике земље и квалитета образовања, у том смислу анализа Стратегије образовања 2010-2020 са позиција квалитета образовања; (3) везивање појма квалитета за ефикасност образовања; (4) теоријско и прагматично разматрање проблема квалитета образовања у целини са нагласком на вишедимензионалност појма квалитета образовања.

Анализа квалитета образовања по следећим критеријумима: (а) квалитет средине у којој се одвија васпитно-образовни процес; (б) квалитет наставника са позиција професионалних компетенција наставника (квалитет иницијалног образовања наставника, концепт образовања наставника – од стручног усавршавања ка професионалном развоју наставника); (в) квалитет садржаја образовања (наставни планови и програми, тачност и актуелност садржаја, репрезентативност знања, релевантност садржаја образовања – научна и социјална релевантност, систем знања и појмова, усклађеност садржаја образовања са образовним циљевима, систем вредности као извор садржаја образовања, садржај образовања као инструмент васпитања и социјализације ученика, као инструмент развоја грађанских компетенција ученика и као средство очувања националног и културног идентитета); (г) квалитет процеса наставе/учења); (д) квалитет дидактичких и ненаставних средстава, која наставник и ученик користе у процесу наставе/учења; (ђ) квалитет школских постигнућа ученика; (е) квалитет образовања деце са посебним потребама; (ж) квалитет уџбеника; (з) упоредна анализа образовања у различитим срединама (окрузи, државе) по наведеним параметрима квалитета; (и) дефинисање стандарда квалитета у различитим областима (стандарди професионалних компетенција наставника, наставе, учења, стандарди квалитета уџбеника, стандарди квалитета постигнућа ученика) као једним од параметара подизања квалитета образовања.

Руководилац пројекта је проф. др Снежана Маринковић.

Истраживачи на пројекту:

 • др Снежана Маринковић, редовни професор
 • др Данијела Василијевић, редовни професор
 • др Жана Бојовић, редовни професор
 • др Горан Шекељић, редовни професор
 • др Лидија Златић, ванредни професор
 • др Сања Маричић, ванредни професор
 • др Јелена Стаматовић, ванредни професор
 • др Далиборка Пурић, ванредни професор
 • др Љиљана Костић, ванредни професор
 • др Мирјана Стакић, доцент
 • Истраживачи на  пројекту са других факултета:
 • Др Драгана Бјекић, редовни професор, Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука у Чачку
 • Др Јасмина Клеменовић, редовни професор, Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет
 • Др Александра Шуваковић, доцент, Универзитет у Крагујевцу, ФИЛУМ
 • Биљана Ђорић, асистент, Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука у Чачку
 • Милан Комненовић, сарадник, млади истраживач

Пројекат  Методички оквир развоја дигиталних компетенција учитеља (МОДиКУ)  је  пројекат  подршке високошколским установама у развоју нових и иновирању постојећих предмета у оквиру акредитованих студијских програма Развој високог образовања уз подршку Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије

Трајање пројекта: зимски семестар 2018. и летњи семестар 2019. године

Руководилац пројекта: проф. др Данијела Василијевић

Учесници у пројекту са Факултета:

 • Проф. др Снежана Маринковић
 • Проф. др Далиборка Пурић
 • Проф. др Сања Маричић
 • Проф. др Данијела Судзиловски
 • Проф. др Горан Шекељић
 • Проф. др Жана Бојовић
 • Доц. др Кристинка Селаковић
 • Доц. др Јасна Максимовић
 • Доц. др Јован Марковић
 • Доц. др Слободан Павловић
 • Мр Бранка Арсовић
 • Др Мирјана Чутовић
 • Др Андријана Даниловић
 • Ненад Милинковић
 • Александар Игњатовић
 • Марија Ивановић
 • Маја Ћалић

Сарадник на пројекту: Бојан Радић, саветник за ИКТ и за дигитализацију доуниверзитетског образовања и еПросвету у Министарству просвете, науке и технолошког развоја РС.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије финансирало је следеће пројекте Учитељског факултета у Ужицу:

 

Чиниоци и индикатори ефикасности и методе унапређивања основног васпитања и образовања,

носилац: Заједница учитељских факултета Републике Србије,

у оквиру њега потпројекат

Вредности савременог уџбеника, број: 14Т02, носилац: Учитељски факултет у Ужицу Универзитета у Крагујевцу, период: 1996–2000.

Руководилац пројекта: проф. др Новак Лакета

Истраживачи: проф. др Миленко Кундачина, проф. др Миомир Милинковић, проф. др Драгољуб Зорић, проф. др Видан Николић, мр Војко Радомировић, мр Радмила Николић, мр Снежана Маринковић, мр Крстивоје Шпијуновић, мр Ратомир Цвијетић.

 

Образовање и усавршавање наставника у складу са европском оријентацијом

Број: 149054, период 2006–2010,

Руководилац пројекта: проф. др Крстивоје Шпијуновић

Истраживачи: проф. др Новак Лакета, проф. др Радмила Николић, проф. др Миомир Милинковић, проф. др Видан Николић, проф. др Миленко Кундачина, проф. др Војко Радомировић, проф. др Снежана Маринковић, проф. др Крстивоје Шпијуновић, проф. др Миленко Пикула, доц. др Данијела Василијевић.

 

 

Пројекти на којима су били ангажовани наставници и сарадници Учитељског факултета у Ужицу:

Даровити ученици и (не)успех

Носилац: Заједница учитељских факултета Србије, период: 1994.

Руководилац пројекта: проф. др Босиљка Ђорђевић,

Истраживачи са Учитељског факултета: проф. др Миленко Кундачина, проф. др Радмила Николић, проф. др Новак Лакета. 

 

Дечји вртић као породични центар

Носилац: Институт за андрагогију и педагогију, Београд, период: 1995–1997

Руководилац пројекта: мр Драгана Бренесављевић,

Истраживачи са Учитељског факултета: мр Снежана Маринковић.

 

Диференцијација и индивидуализација наставе – основна школа будућности.

Носилац: Учитељски факултет у Сомбору Универзитета у Новом Саду, период: 1994–2000,

Руководиоци пројекта: проф. др Адам Грубор, проф. др Ненад Петровић,

Истраживачи са Учитељског факултета: проф. др Миленко Кундачина.

 

Образовне потребе учитеља

Носилац: Заједница учитељских факултета Србије, период: 1997.

Руководилац пројекта: проф. др Младен Вилотијевић,

Истраживачи са Учитељског факултета: проф. др Миленко Кундачина, проф. др Новак Лакета, др Радмила Николић, др Крстивоје Шпијуновић.

 

Дидактичко усавршавање и оспособљавање универзитетских наставника

Носилац: Универзитет у Нишу, период: 1996–2000,

Руководилац пројекта: проф. др Александар Ранчић,

Истраживачи са Учитељског факултета: проф. др Миленко Кундачина.

 

 

Образовање наставника за активну васпитнообразовну улогу

Носилац: период: 2000,

Руководилац пројекта: доц. др Снежана Маринковић,

Истраживачи са Учитељског факултета: доц. др Снежана Маринковић.

Психолошке основе наставе и реформе основног образовања

Носилац: Филозофски факултет Универзитета у Нишу, период: 2002–2003,

Руководилац пројекта: проф. др Благоје Нешић,

Истраживачи са Учитељског факултета: проф. др Миленко Кундачина.

 

Умијеће оцјењивања

Носилац: Факултет хуманистичких наука Универзитета „Џемал Биједић“ у Мостару и Међуопштински педагошки завод у Мостару, период: 2002–2005,

Руководилац Пројекта: проф. др Саит Качапор,

Истраживачи са Учитељског факултета: проф. др Миленко Кундачина.

 

Квалитет школских уџбеника и механизми обезбеђења тог квалитета(друга фаза)

Носилац: Институт за психологију, период: 2004,

Руководилац пројекта: проф. др Иван Ивић,

Истраживачи са Учитељског факултета: проф. др Снежана Маринковић.

 

Strengthening Quality Assurance System within west Balkans HELS/in support od National and regional Planning

Носилац: Институт за психологију и Образовни форум, Београд, Период: 2004,

Истраживачи са Учитељског факултета у Ужицу: проф. др Радмила Николић

 

Аналитичке и алгебарске методе и примене у геометрији, топологији и теорији бројева

Носилац: Математички факултет у Београду, Период: 2005–2008,

Руководилац пројекта: проф. др Дарко Милинковић,

Истраживачи са Учитељског факултета: доц. др Оливера Марковић.

 

Стимулација раста и развоја деце из маргинализованих популационих група

Носилац: УНИЦЕФ и пријатељи деце Србије, Период: 2006,

Чланови тима са Учитељског факултета: проф. др Снежана Маринковић.

 

 

Српски језик и друштвена кретања

Носилац: Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу, Период: 2006–2010,

Руководилац пројекта: проф. др Милош Ковачевић,

Истраживачи са Учитељског факултета: проф. др Видан Николић. 

 

Глобализација и метатеоријске концепције педагошке методологије

Носилац: Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду, период: 2006–2010,

Руководилац пројекта: проф. др Грозданка Гојков,

Истраживачи са Учитељског факултета: проф. др Миленко Кундачина.

 

Tempus JER: Curriculum in Elearning

Носилац: Faculty of Electrical Engineering and Computer Science

Maribor, University of Maribor, Slovenia i Tehnički fakultet Čačak, период: 2007–2009,

Истраживачи са Учитељског факултета: проф. др Данијела Василијевић.

 

Школа у природи

Носилац: Центар за научноистраживачки рад Универзитета у Нишу, Учитељски факултет у Врању Универзитета у Носу, период: 2007–2010,

Руководилац пројекта: проф. др Зоран Момчиловић,

Истраживачи са Учитељског факултета: проф. др Радмила Николић.

 

Curriculum Reform in Teacher education

Носилац: University of Helsinki, Department of Applical Sciences of Education Finland (the Grant Holder), Grant Applicant’s Higher Education Institution Teacher – Training Faculty in Užice (consortium member participant in project), Темпус, период: 2007–2009,

Истраживачи са Учитељског факултета: проф. др Снежана Маринковић, доц. др Лидија Златић, мр Бранка Арсовић.

 

Andrić Initiative: Ivo Andrić u evropskom kontekstu

Носилац: Институт за славистику Универзитета „Карл Франц“ у Грацу, период: 2007–2015,

Руководилац пројекта: проф. др Бранко Тошовић

Истраживачи са Учитељског факултета: проф. др Видан Николић, мр Љиљана Костић, доц. др Милка Николић.

 

Школа по мери детета

Носилац: УНИЦЕФ, Савет за права детета Србије, период: 2008,

Истраживачи са Учитељског факултета: проф. др Снежана Маринковић.

 

 

Programme for Development and Implementation od Programmes of Educational Leadership Training in West Balkan

Носилац: NSO (Nederlandse School voor Onderwijsmanagement), период: 2010–2012.

Руководилац пројекта: Huub Friederichs,

Истраживачи са Учитељског факултета: мр Бранка Арсовић.

 

Педагошки плурализам као основа стратегије образовања

Носилац: Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду, период: 2011–2014,

Руководилац пројекта: проф. др Радован Грандић,

Истраживачи са Учитељског факултета: проф. др Радмила Николић, проф. др Миленко Кундачина.

 

Динамика структура савременог српског језика

Носилац: Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу, период: 2011–2014.

Руководилац пројекта: проф. др Милош Ковачевић,

Истраживачи са Учитељског факултета: проф. др Водан Николић, доц. др Милка Николић.

 

Лирски, хумористички и сатирички свет Бранка Ћопића

Носилац: Народна и универзитетска библиотека Републике Српске у Бања Луци и Универзитет „Карл Франц“ у Грацу (институт за славистику), период: 2011–2016,

Руководилац пројекта: проф. др Бранко Тошовић,

Истраживачи са Учитељског факултета у Ужицу: проф. др Видан Николић, мр Љиљана Костић, доц. др Милка Николић.

 

Атлас словенске народне зоонимије

Носилац: Универзитет „Марија Кири-Склодовска“, Лублин, Пољска,

Истраживачи са Учитељског факултета: проф. др Видан Николић, доц. др Милка Николић.