Име, средње слово, презиме: Љиљана С. Костић

Датум рођења: 24. 08. 1972.

Звање: Редовни професор

Ужа научна, односно уметничка област: Књижевност са методиком наставе

Катедра: Катедра за језике и књижевност

Кабинет:         

e-mail: ljkostic972@gmail.com; kostic@pfu.kg.ac.rsRe