проф. др Јелена Стаматовић

Име, средње слово, презиме: Јелена Д. Стаматовић

Датум рођења: 22.04.1968.

Звање: Редовни професор

Ужа научна, односно уметничка област: Општа педагогија

Катедра: Катедра за педагошко-психолошке науке

Кабинет: 36

e-mail: jstamatovic@pfu.kg.ac.rs