проф. др Сања Маричић

Име, средње слово, презиме: Сања М. Маричић

Датум рођења: 29. 07. 1974. године

Звање: Редовни професор

Ужа научна, односно уметничка област: Методика наставе математике

Катедра: Катедра за методике

Кабинет: Број 35

e-mail: sanjamaricic10@gmail.com, maricic@pfu.kg.ac.rs