проф. др Лидија Златић

Име, средње слово, презиме: Лидија Ђ. Златић

Датум рођења: 15.08.1965

Звање: Редовни професор

Ужа научна, односно уметничка област: Општа психологија

Катедра: Катедра за психологију и педагогију

Кабинет: Кабинет за психологију

e-mail: lzlatic@ptt.rs