проф. др Жана Бојовић

Име, средње слово, презиме: Жана П. Бојовић

Датум рођења: 13.04.1966.

Звање: Редовни професор

Ужа научна, односно уметничка област: Педагогија

Катедра: Катедра за педагошко-психолошке науке

Кабинет: Бр. 26.

e-mail: bojovic@pfu.kg.ac.rs