проф. др Данијела Судзиловски

Име, средње слово, презиме: Данијела М. Судзиловски

Датум рођења: 14. 09. 1963.

Звање: Редовни професор

Ужа научна, односно уметничка област: Методика наставе музичке културе

Катедра: Катедра за методике

Кабинет: бр. 28

e-mail: sudzilovski@pfu.kg.ac.rs