проф. др Данијела Василијевић

Име, средње слово, презиме: Данијела Н. Василијевић

Датум рођења: 12.10.1974.

Звање: редовни професор

Ужа научна, односно уметничка област: педагогија

Катедра: Катедра за педагошке и психолошке науке, Катедра за методике

Кабинет: 26

e-mail: d.vasilijevic@sbb.rs