проф. др Горан Шекељић

Име, средње слово, презиме: Горан В. Шекељић

Датум рођења: 23. 01. 1964.

Звање: Редовни професор

Ужа научна, односно уметничка област: Теорија и методика физичког васпитања, спорта и рекреације

Катедра: Физичко васпитање и спорт

Кабинет: 26

e-mail: sekeljic@pfu.kg.ac.rs