Пријемни испит: Тренер у спорту

Пријемни испит  је обавезан за упис на студијски програм ТРЕНЕР У СПОРТУ. Пријемни испит садржи два дела:

– Интервју.

– Пријемни испит

Интервју са члановима Комисије за пријемни испит има за циљ да утврди афинитете кандидата према спорту, искуство и временско трајање бављења спортом.

Интервју се обавља кроз индивидуални разговор.

Пријемни испит за упис на студијски програм ТРЕНЕР У СПОРТУ састоји теста:

– Тест општег знања о спорту

– Провера моторичких способности

Тест општег знања о спорту полаже у просторијама Педагошког факултета, према распореду који је истакнут на улазу и интернет страни.

Тест садржи 30 питања и ради се 90 минута. Попуњава се читко хемијском оловком.

Провера моторичких способности одвија се у фискултурној сали Факултета. Он садржи процену технике изабраног спорта.

На пријемном испиту може се остварити од 0 до 60 бодова.

Број бодова на пријемном испиту добија се кроз збир резултата на два теста:

– Тест општег знања о спорту (од 0 до 30 бодова)

– Провера моторичких способности (од 0 до 30 бодова).

– Тест општег знања о спорту оцењује се на основу јединственог кључа, где свако питање на тесту носи један поен. За нетачне одговоре не додељују се негативни поени.

Провера моторичких способности одвија се према скали процене за сваки показани елеменат технике спорта.

Педагошки факултет организује припремну наставу за упис на студијски програм ТРЕНЕР У СПОРТУ. 

Припремна настава почиње у априлу 2024. (тачан датум и распоред биће истакнут ускоро) године и биће организована кроз непосредни рад Факултету и online.

За припрему за полагање пријемног испита припремљена је  збирке питања и задатака који ће бити на тестовима. Збирке питања и задатака добијају сви кандидати који се пријаве за пријемни испит.