Пријемни испит: ПЕДАГОГИЈА

Пријемни испит  је обавезан за упис на студијски програм ПЕДАГОГИЈА. Пријемни испит се састоји из два теста:

  • Тест знања из педагогије,
  • Тест опште културе и информисаности.

Пријемни испит се полаже у просторијама Педагошког факултета према распореду који је истакнут на улазу и интернет страни.

Сваки тест садржи по 30 питања. Време за израду теста је 90 минута. Тест се попуњава  читко хемијском оловком.

На пријемном испиту може се остварити од 0 до 60 бодова.

Број бодова на пријемном испиту добија се кроз збир резултата на два теста:

  • Тест знања из педагогије (од 0 до 30 бодова),
  • Тест из оп­ште кул­ту­ре и ин­фор­ми­са­но­сти (од 0 до 30 бодова).

Тестови се оцењују на основу јединственог кључа, где свако питање на тесту носи један поен. За нетачне одговоре не додељују се негативни поени.

Педагошки факултет организује припремну наставу за упис на студијски програм ПЕДАГОГИЈА. 

Припремна настава почиње у априлу 2024. (тачан датум и распоред биће истакнут ускоро) године и биће организована кроз непосредни рад Факултету и online.

Пре почетка припремне наставе неопходна је пријава за припремну наставу.

За припрему за полагање пријемног испита припремљена је неопходна литература коју ће полазници припремне наставе добити.