У оквиру програма „Подједнако важни” који спроводи Београдски центар за људска права, наша асистенткиња Александра Бјелић била је један од учесника који су имали задатак да развију курикулум за рад са младима. 

Овај програм, који се састоји од сета драмских радионица / драмских симулација, биће коришћен у циљу сензибилисања младих на теме (не)једнакости и социјалне (не)правде и њиховог оснаживања за деловање у заједници у правцу промоције вредности једнакости и социјалне правде. Курикулум се састоји од 12 радионица, које покривају 4 теме: (не)једнак приступ здравству, (не)једнак приступ образовању, родна (не)једнакост и социо-економска (не)једнакост. Нови едукативни алат у виду драмских симулација укључује учеснике и учеснице на активан начин, кроз играње улога и ангажовање емоција, критичко размишљање и конкретне акције. Овај метод је заснован на техникама неформалног учења, као и на различитим театарским техникама и методологијама као што је Театар потлачених и мноштво других драмских техника, вежби, симулација и игара. 

Током октобра 2022. године на нашем факултету Александра Бјелић, у сарадњи са студентима, одржаће једну од поменутих 12 радионица која ће будућим едукаторима бити од вишеструке помоћи у њиховом раду са ученицима.