Кратки програм студија (КП) је програм који Факултет нуди полазницима у циљу стицања знања и развијања компетенција у кратком временском периоду за конкретан посао на основу исказане потребе послодавца.

Законом о високом образовању (2019) уведени су кратки програми студија у образовни систем Републике Србије.

Кратки програм студија „Учење и активни одмор“ траје три месеца. Обима је 30 ЕСПБ.

Предавања и вежбе се организују викендом у у трајању од 12 наставних недеља. У договору са полазницима програма.

Стручна пракса се обавља континуирано 15 дана по 6 сати у просторијама наставне базе у виду блок-наставе.

Часови се одржавају у просторијама Педагошког факултета, а одређени видови практичне наставе у просторијама послодаваца (хотели, одмаралишта, кампови за децу и др).

Циљ кратког програма студија Учење и активни одмор је:

  • стицање теоријских и практичних знања о активном одмору;
  • развијање компетенција за планирање, организовање и реализацију активног одмора деце и одраслих;
  • стицање практичних знања и вештина неопходних за планирање, организовање учења у оквиру активног одмора деце и реализацију спортско-рекреативних активности са децом и одраслима на отвореном и затвореном простору. 

Полазници кратког програма студија ће на основу стечених знања и развијених компетенција бити оспособљени за планирање, организовање и реализацију различитих видова активног одмора деце и одраслих у оквиру спортских кампова, хотела, одмаралишта и слично.

Конкретно, полазник ће након завршетка кратког програма студија бити оспособљен да:

1) планира, организује и води анимацију деце;

2) планира и организује активни одмор деце и одраслих у туристичким местима, при хотелима, одмаралиштима и др.;

3) планира, организује и реализује спортско-рекреативне активности са децом и одраслима на отвореном и затвореном простору у оквиру организованих група;

4) планира, организује и остварује активно учење са децом кроз истраживачке, еколошке, музичке, ликовне и драмске активности у организованим групама у камповима за децу, спортско-рекреативним центрима, у групама деце у хотелима и одмаралиштима;

5) планира, организује и реализује излете, обиласке и посете верским и културно-историјским локалитетима и туристичко вођење.

Кратки програм „Учење и активни одмор“ чине:

  • три обавезна предмета
  • шест изборних предмета (од којих се бирају три)
  • стручна пракса.

Погледајте табелу предмета.

Курикулум са подацима о предметима, распореду предмета и њиховој условљености можете видети на линку.