Међународни научни скуп Наука и образовање – изазови и перспективе, одржан је у петак 21.10.2022. године на на Педагошком факултету у Ужицу. Суорганизатори скупа су: Универзитет на Приморскем, Педагошки факултет у Копру (Словенија), Универзитет Константин Филозоф из Нитре (Словачка) и Универзитет „Јан Евангелиста” Усти над Лабем (Чешка Република).

Радове за скуп је пријавило 49 учесника (26 радова). На скупу се радило у две секције: Секција 1 – Општа питања науке и образовања – правци и перспективе развоја и Секција 2 – Изазови и перспективе у различитим методикама наставе. У првој секцији присуствовало је 15 учесника, а радове је излагало 8, а  секцији 2  је присуствовало 20 учесника и било је 6 излагача.