Одбор за акредитацију научноистраживачких организација донео је Одлуку о акредитацији.  Педагошког факултета у Ужицу, број 660-01-00008/6-1 од 1.9.2020. године,  у области друштвених наука, педагошке и андрагошке науке за обављање научноистраживачке делатности јер испуњава услове прописане у члану 6 и 15. Правилника о вредновању научноистраживачког рада и поступку акредитације института, интегрисаних универзитета и центара изузетних вредности (Службени гласник Републике Србије, број 69/15).