Маја Ћалић

Име, средње слово, презиме: Маја Р. Ћалић

Датум рођења: 25.02.1980.

Звање: асистент

Ужа научна, односно уметничка област:   Методика наставе музичке културе

Катедра: Катедра за методике

Кабинет:  28

e-mail: maja.zlatibor@gmail.com