Име, средње слово, презиме:  Марија Б. Брковић

Датум рођења: 9. 6. 1997.

Звање: Сарадник у настави

Ужа научна, односно уметничка област: Методика наставе математике

Катедра: Катедра за методике

Кабинет: 35

e-mail: marija.brkovic7@gmail.com