Адреса факултета: Трг Светог Саве 36

Поштански број: 31102 Ужице

Телефони: 031/521-952 (централа), 031/511-078 (Fax)

Е-маил: fakultet@pfu.kg.ac.rs

Жиро рачун Факултета: 840-1378666-16

ПИБ: 101779818

Матични број: 06942016