Програм образовања учитеља за извођење наставе из информатике и рачунарства