У галерији Педагошког факултета изложени су ликовни радови студената смера Учитељ и Васпитач, који су реализовани на предмету Увод у ликовне технике. Изложбену поставку чини неколико изложбених целина где су представљена истраживања различитих ликовних техника кроз различите теме па се тако може видети Нојева барка где су техником колаж истраживали примену анимал принта, техником темпере истраживали основне и изведене боје по узору на Ворхола, жицом истражен портрет и могућности линије као основе цртачког израза,  и папир маше као врста рециклажног обликовног материја. Такође, представљене су и тактилне књиге и мини буквари који представљају комплексну ликовну целину истраживања примене ликовних елемената и различитих врста материјала у циљу креирања интерактивне књиге која поспешује и стимулише чулне способности деце.