Категоризацијом домаћих часописа за 2022. годину, Зборник радова Педагошког факултета, Ужице је у категорији  М51.