Крај је још једне школске године. Обележили смо заједничким дружењем на Златибору са студентима који су учествовали у разним видовим активности у току године.