проф. др Јован Марковић

Име, средње слово, презиме: Jован М. Марковић

Датум рођења: 08.02.1972.

Звање: Ванредни професор

Ужа научна, односно уметничка област: Методика наставе физичког васпитања

Катедра: Катедра за методике

Кабинет: 26

e-mail: jovo.markovic.72@gmail.com