проф. др Слободан Павловић

Име, средње слово, презиме: Слободан Љ. Павловић

Датум рођења: 21.05.1984.

Звање: Ванредни професор

Ужа научна, односно уметничка област: Теорија и методика физичког васпитања, спорта и рекреације

Катедра: Методике

Кабинет: Бр: 26

e-mail: slobodan.b.pavlovic@gmail.com