доц. др Радивоје Радаковић

Име, средње слово, презиме: Радивоје Ж. Радаковић

Датум рођења: 20.05.1973.

Звање: Доцент

Ужа научна, односно уметничка област: Физичко васпитање и спорт; Теорија и методика физичког васпитања, спорта и рекреације

Катедра: Физичко васпитање и спорт

Кабинет:         

e-mail: dididisport@yahoo.com