доц. др Марија Танасковић

Име, средње слово, презиме: Марија К. Танасковић

Датум рођења: 30.03.1986.

Звање: доцент

Ужа научна, односно уметничка област: Методика наставе музичке културе и музичког васпитања

Катедра: Методика наставе

Кабинет: 28

e-mail: zmajaaa@gmail.com